VARFÖR VERKAR SCIENTOLOGER IBLAND

SÅ ENGAGERADE I DET DE HÅLLER PÅ MED?

Om du hade möjlighet att förbättra dig själv och civilisationen i så hög grad, då skulle du också vara engagerad.