VAD BETYDER ORDET SCIENTOLOGY?

Ordet Scientology, som skapades av L. Ron Hubbard, kommer från det latinska scio, vilket står för ”att veta, i ordets fullaste bemärkelse” och det grekiska ordet logos som betyder ”studiet av”. Det betyder ”att veta hur man vet”. Scientology definieras vidare som ”läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv”.