VAD ÄR SCIENTOLOGI-KORSET?

Det är ett åttaarmat kors som representerar livets åtta beståndsdelar eller dynamiker genom vilka varje person strävar efter att överleva. Dessa delar är: drivkraften att existera som sig själv, som en individ; drivkraften att överleva genom kreativitet, vilket inbegriper familjeenheten och fostrandet av barn; drivkraften att överleva genom en grupp individer eller som en grupp; drivkraften att överleva genom hela mänskligheten och som hela mänskligheten; drivkraften att överleva som livsformer och med hjälp av livsformer, såsom djur, fåglar, insekter, fiskar och växter; drivkraften för det fysiska universums överlevnad, att överleva som det fysiska universum och med hjälp av det fysiska universum och alla dess beståndsdelar; drivkraften att överleva som andliga varelser, eller livets egen drivkraft att överleva; drivkraften att existera som oändlighet, även definierat som det Högsta väsendet. Scientologi-korset symboliserar förmågan att kunna leva lyckligt med avseende på vart och ett av dessa områden av tillvaron.

Det kan vara av intresse att veta att korset som symbol är äldre än kristendomen.