VAD ÄR BRON I SCIENTOLOGY?

Det finns många högre existenstillstånd inom räckhåll för människan, och dessa tillstånd kan uppnås genom Scientology. L. Ron Hubbard gav en exakt beskrivning av dessa tillstånd och klargjorde sedan hur de kunde uppnås genom att de arrangerades i en tabell som tydligt visar varje steg uppåt.

Tabellen som visar på stegen för andligt framskridande heter Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen över nivåer och certifikat. Med klassificering avses utbildning i Scientology och det faktum att vissa åtgärder krävs, eller att färdigheter måste uppnås, innan en person klassificeras som auditör på en viss nivå och får fortsätta till nästa nivå. Gradering avser de gradvisa andliga framsteg som personen gör i sin Scientologi-auditering.

Människans religiösa arv har länge omfattat föreställningen om en bro, som sträcker sig från den punkt där man befinner sig, över en avgrund och till en högre existensplatå. Tyvärr har många av de som försökt ta sig över dit fallit ner i avgrunden.

Denna liknelse har använts för Klassificerings-, graderings- och medve­tande­tabel­len, som i själva verket representerar den bro som överbryggar klyftan och leder oss till den högre platån. Detta är den vision som människan har omhuldat i minst 10 000 år och som nu kan förverkligas genom att man följer den noga utstakade väg som beskrivs i tabellen.

Tabellen är en vägledning för individen, från den punkt där han först blir medveten om Scientology och vidare till varje högre tillstånd. Människan har aldrig tidigare haft en sådan karta. Den utgör Bron till total frihet. Det är den väg man följer. Den är exakt och har en fast och oföränderlig serie steg. Genom att följa den blir man fri.