VAD ÄR DIANETIK?

L. Ron Hubbard upptäckte den enda källan till mardrömmar, omotiverad rädsla, upprördhet, osäkerhet och psykosomatiska sjukdomar – det reaktiva sinnet. I sin bok Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen beskrev han det reaktiva sinnet i detalj och presenterade en enkel, praktisk och lättlärd teknologi för att övervinna det och uppnå tillståndet Clear. Den teknologin är Dianetik.

Dianetik kommer från de grekiska orden dia, ”genom” och nous ”sinne” eller ”själ”. Dianetik definieras vidare som ”vilken inverkan själen har på kroppen”. När sinnet påverkar kroppen negativt, är det att betrakta som en psykosomatisk sjukdom. Psyko åsyftar ”sinnet” eller ”själen” och somatisk åsyftar ”kroppen”. Psykosomatiska sjukdomar är således fysiska sjukdomar som orsakas av själen.