FINNS DET MÅNGA UNGA MÄNNISKOR SOM ARBETAR I SCIENTOLOGY KYRKOR?

Vi finner att unga scientologer gillar den livsstil som det innebär att arbeta inom kyrkan, och många personalmedlemmar är mellan 22 och 35 år. Det kan vara så att de genom Scientologys snabba expansion ser många möjligheter att ganska snabbt nå ansvarsfulla ställningar. Men man får inte glömma att det även finns en hel del äldre personer inom Scientology – så det är inte ovanligt att man möter personalmedlemmar som är 50, 60, 70 eller t  o m 80 år gamla.