VÄRVAR SCIENTOLOGY AKTIVT NYA MEDLEMMAR?

Ja. Scientologer gör Scientologi-teknologin tillgänglig för andra på bred front, eftersom de vill att andra ska uppnå samma framgångar som de själva har upplevt. Scientology Kyrkan vill att fler människor ska lära sig och använda sig av L. Ron Hubbards verk, och arbetar aktivt och energiskt för att uppnå detta.