VAD KAN MAN FÅ UT AV SCIENTOLOGY?

Scientology löser människans problem genom att ta itu med de andliga kval som håller dessa svårigheter på plats. Allteftersom dessa hinder börjar falla bort får man förmågan att kommunicera, vilket i sin tur förbättrar ens förmåga att få mer meningsfulla relationer. Man blir också fri från oförklarliga rädslor och stress, och detta i sin tur ger en glädje i livet. Och något som är ännu viktigare är att en scientolog uppnår en förståelse av sig själv andligt sett, upptäcker sin verkliga potential och vinner tillbaka vissheten om sin egen odödlighet som andlig varelse.