VILKA MORALKODEXAR LEVER SCIENTOLOGER EFTER?

Det finns fyra huvudsakliga kodexar som scientologer följer i livet. En är Auditörens kodex, som ger de grundläggande reglerna en auditör måste följa för att försäkra sig om utmärkta auditeringsresultat. En annan är En scientologs kodex, som innehåller riktlinjer som scientologer samtycker till att följa för att uppnå Scientologys mål. Det finns även en etikkodex som kallas Heders­kodexen, som scientologer använder i sin dagliga verksamhet. L. Ron Hubbard skrev dessutom en moralkodex, Vägen till lycka, som tjänar som en guide till ett bättre liv, baserat på sunt förnuft. Denna moralkodex används av såväl scientologer som icke-scientologer och tiotals miljoner exemplar har distribuerats över hela världen.