VAD ÄR AVBRYTANDE AV FÖRBINDELSEN?

Det kan vara svårt för en scientolog att göra andliga framsteg i sin auditering eller utbildning om han står i förbindelse med någon som är undertryckande eller antagonistisk mot Scientology eller dess lärosatser. Alla andliga framsteg som gjorts i Scientology kan mycket väl gå förlorade på grund av att man ständigt motsägs av en antagonistisk person som inget hellre vill än att göra skada för personen. För att komma till rätta med detta, måste han antingen ”hantera” den andra personens antagonism med korrekt information om Scientology och Scientology Kyrkan eller, som en sista utväg när alla försök att få bukt med situationen har misslyckats, ”avbryta förbindelsen” med personen eller sluta kommunicera med honom eller henne.

L. Ron Hubbard definierade det så här:

”Termen hantera betyder oftast att reda upp en situation med en annan person genom att använda kommunikationsteknologi.

”Uttrycket att avbryta förbindelsen definieras som ett självdeterminerat beslut fattat av en individ, att inte stå i förbindelse med en annan person. Det är att avbryta en kommunikationslinje.

Den grundläggande principen, att hantera eller avbryta förbindelsen, finns i alla grupper. Vår princip är inte annorlunda.

Det är ungefär som att försöka handskas med en brottsling. Om han inte hanterar sin situation, tillgriper samhället den enda lösning som återstår: Den ’avbryter förbindelsen’ mellan brottslingen och samhället. Med andra ord: de avlägsnar honom från samhället och sätter honom i fängelse för att han inte hanterar sitt problem eller upphör att begå brottsliga handlingar mot andra.”

Den som avbryter en förbindelse utövar helt enkelt sin rätt att kommunicera eller inte kommunicera med en viss person. Detta är en av människans mest grundläggande rättigheter. För som L. Ron Hubbard påpekade:

”Om man har rätt att kommunicera, då måste man också ha rätt att inte ta emot kommunikation från någon annan. Det är denna senare följdsats till rätten att kommunicera som ger oss rätten till privatliv.”

Det finns ingen policy i Scientology som kräver att kyrkans medlemmar avbryter förbindelsen med någon, allra minst från familj och vänner som helt enkelt bara har olika övertygelser. Tvärtom, Scientologys moralkodex fastställer att scientologer ska respektera andras religiösa tro. Kyrkan uppmuntrar goda familjeförhållanden, oavsett om de är scientologer eller ej, och familjerelationer förbättras rutinmässigt genom Scientology, eftersom scientologer lär sig att förbättra kommunikationen och lösa de problem som kan ha funnits.