VAD INNEBÄR UTTRYCKET ”ATT CLEARA PLANETEN”?

Det innebär att scientologer vill befria planeten jorden från sinnessjukdom, krig och brottslighet, och i stället skapa en civilisation där förnuft och fred råder. För att göra detta måste de hjälpa individer att bli fria från sitt eget individuella oförnuft och på det sättet återvinna sin medfödda godhet.