MÅSTE MAN GE UPP SIN EGEN INDIVIDUALITET I SCIENTOLOGY?

Nej. Människor är unika, trots alla problem och aberrationer som de har gemensamt. När vi befrias från den del av sinnet som reagerar enligt stimulus–respons-principen blir vi mer oss själva, mer unika, mer individuella – mer oss själva. Faktum är, att bli mer medveten om och vara i stånd att uttrycka sitt eget unika varande inte bara uppmuntras, det är det oundvikliga resultatet när man går uppför Bron i Scientology. Scientology lär en dessutom att behålla sin personliga integritet.