FÖRLORAR MAN SINA KÄNSLOR OM MAN BLIR CLEAR?

Nej, tvärtom. En Clear kan uppleva och visa vilka känslor som helst. Det är bara de smärtsamma, reaktiva och okontrollerade känslorna som har försvunnit från hans eller hennes liv. Personer som är Clear är mycket öppna individer. När man är Clear är man mer sig själv. Det enda man förlorar är det negativa – det reaktiva sinnet – vilket hindrade en från att vara sig själv.