ÄR EN PERSON SOM ÄR CLEAR PERFEKT?

Nej, det är han inte.

Det kallas en Clear eftersom individens grundläggande personlighet (individen själv), hans självdeterminism, utbildning och erfarenhet har befriats från aberration. Grundpersonligheten är inte en dold, okänd eller annorlunda person, utan en förstärkning av allt det bästa och dugligaste hos personen.

I detta syfte kan därför individens alla förmågor inriktas på de problem denne ställs inför och alla data i det analytiska sinnet är tillgängligt för att lösa dessa problem.