OM EN CLEAR INTE LÄNGRE HAR ETT REAKTIVT SINNE, VARFÖR MÅSTE HAN DÅ FORTFARANDE DELTA I AUDITERING?

Det finns många fler nivåer av medvetande och förmåga som kan uppnås ovanför tillståndet Clear, eftersom man enbart är Clear på den första dynamiken.

Bortom Clear finns ett existenstillstånd kallat Opererande thetan eller OT. Med opererande menas ”som har förmågan att agera och hantera saker” och med thetan menas ”den andliga individen som är det sanna jaget”. Tillståndet för OT uppnås genom att gå genom en serie gradvisa steg, vart och ett något mer avancerat än det föregående och vart och ett med en viss uppnådd förmåga.

Som L. Ron Hubbard skrev:

”Det är svårt för en människa att inse att dessa tillstånd över huvud taget finns. Det finns egentligen ingen litteratur om dem eller ord för dem.

Dock existerar de.

Sträva efter att nå dem, så får du se.

När man en gång börjat gå uppåt har man ingen tanke på att sluta. Frihetens doft och dess fullständiga verklighet efter all denna tid som förflutit är alltför stark.”