HUR LÅNG TID TAR DET ATT BLI CLEAR?

Det varierar från person till person, men man kan färdas från botten av gradtabellen till Clear på några månader. Hastigheten på framstegen beror på hur mycket tid man ägnar åt auditering och utbildning varje vecka. De som deltar intensivt i auditering och utbildning och inte stannar på vägen gör de snabbaste framstegen, enligt statistikerna.