KAN CLEARS BLI FÖRKYLDA ELLER SJUKA?

En Clear kan fortfarande bli sjuk men det händer i mycket mindre utsträckning än innan han blev Clear. En Clear har med andra ord fortfarande en kropp, och kroppar är ibland mottagliga för olika sjukdomar. Eftersom han inte har sitt reaktiva sinne kvar, är han i mycket högre grad orsakande, och påverkas inte negativt av många av de saker som skulle ha orsakat psykosomatiska sjukdomar innan han blev Clear.

Att bedöma en Clear endast utifrån hans hälsa vore dock ett misstag, eftersom detta tillstånd har att göra med individen som en ande, och inte som en kropp.