LIVSFÖRBÄTTRINGSKURSER
SCIENTOLOGY-VERKTYG – LIVETS VÄSENTLIGA KUNSKAP

ETIK OCH ÖVERLEVNAD
5 KURSER
MÅL OCH SYFTEN
6 KURSER
ÖVERLEVNAD OCH VÄLSTÅND
3 KURSER
ÄKTENSKAP
3 KURSER
BARN
3 KURSER

Din lycka är förmodligen det mest värdefulla du har. Scientologys Livsförbättringskurser ger en verktyg man kan använda för att uppnå den lycka man vill ha.

De grundar sig på L. Ron Hubbards fundamentala upptäckter om tillvaron – landvinningar som besvarar de viktigaste frågorna i livet.

Det finns totalt tjugo kurser. Var och en inriktar sig på en specifik del av livet, och innehåller de kunskaper och verktyg man behöver för att göra den aspekten av tillvaron till vad den borde vara. Scientologys Livsförbättringskurser ger en de färdigheter man behöver för att vara framgångsrik i relationer, äktenskap, familj och ekonomi, kunskap för att övervinna livets med- och motgångar, för att veta vem man kan lita på, för att organisera sitt liv, för att nå sina mål och mycket mer än så.

Med verklig kunskap och sanna verktyg kan vad som än är fel i ditt liv ställas till rätta, och allt som är bra i ditt liv kan bli ännu bättre.

”Scientologys mål är att göra individen kapabel att leva ett bättre liv enligt sin egen uppfattning, tillsammans med sina medmänniskor, samt att spela ett bättre spel.”

– L. Ron Hubbard

”Den här kursen var som en handledning för hur man använder en trollstav. Den har visat mig hur man gör saker som är häpnadsväckande. Jag visste att jag kunde göra dessa saker. Jag visste bara inte hur, men nu vet jag!” – R.D.

”Jag älskade den här kursen!!! Jag upplevde det som om det var ett program som skrivits enbart för mig. Där finns verktyg jag kan börja använda meddetsamma.” – K.R.

Återvinn all den glädje och lycka som rätteligen tillhör dig.
Scientologys Livsförbättringskurser
kommer att visa dig vägen.

Verktyg baserade på landvinningar i Scientology om livet.

Scientologys Livsförbättringskurser ger en person Scientology-verktyg för de viktigaste och ibland mest besvärliga delarna av livet. Var och en av de 20 kurser som presenteras här har en arbetsbok som innehåller alla lektioner och allt material för kursen.

Varje kurs har omsorgsfullt utformats för att göra studierna effektiva. De inkluderar ett överflöd av praktiska verktyg och uppgifter som hjälper en att lära sig och förstå principerna i varje kurs så att man omedelbart kan tillämpa allt material i sitt liv. Till och med innan man har fullbordat kursen kommer man att upptäcka att man använder kunskapen intuitivt och utan ansträngning.


Etik och överlevnad

ENA DAGEN UPP, OCH NÄSTA DAG NER – UPPNÅ STABILITET!

Om det plötsligt börjar gå dåligt för någon som har klarat sig bra, sker detta av en specifik anledning. Här är de anmärkningsvärda Scientology-landvinningar som hanterar det en gång för alla. Med den här kursen kan du förändra ditt liv för alltid.

FINNS DET EN BEPRÖVAD VÄG TILL FRAMGÅNG OCH LYCKA?

Att leva upp till sina egna ideal är en säker väg till framgång. Men utan de kunskaper man finner i Scientology om hur man gör detta, kan framgång och lycka vara svåra att uppnå. Den här kursen är din möjlighet att förverkliga dina drömmar.

KÄNN TILL HEMLIGHETERNA MED BESTÅENDE VÄNSKAP

Med hjälp av Scientology-principer som ger en ingredienserna för att skapa uppriktiga relationer kan man lätt bygga upp och upprätthålla dem. De landvinningar rörande mänskliga relationer som du kommer att lära dig på den här kursen skapar ömsesidig överenskommelse, glädje och vilja att samarbeta.

LÄR DIG VEM DU KAN LITA PÅ

Här är Scientology-landvinningar som visar en de sanna beståndsdelarna i mänskligt beteende, så att man verkligen kan veta vem man kan lita på. Med den kunskap man lär sig på den här kursen undanröjer man osäkerheten när det gäller personliga relationer och går mot en ljus framtid.

BLI SÄKER PÅ DIG SJÄLV

När någon förlorar självförtroendet finns det en specifik anledning. Upphäver man den kan ens självförtroende återställas. Här är de Scientology-principer som gör det hela möjligt. Kunskapen och verktygen på den här kursen kommer att hjälpa en att uppnå en ny nivå av självförtroende, åstadkomma mer, och gå framåt mot en högre nivå av personlig framgång.


Mål och syften

KOM IGÅNG OCH FÅ MER GJORT

Du kan verkligen komma igång i livet och med dessa landvinningar i Scientology mana på dig själv och nå dina mål. När man vet vad som stoppar en från att komma igång, kan man stärka sin motivation och uppnå sina högre syften.

KÄNN TILL DE EXAKTA STEGEN TILL ETT BÄTTRE LIV

Här är de anmärkningsvärda framsteg i Scientology som miljontals människor har använt för att korrekt hantera situationer och verkligen lyckas i livet. När man känner till och tillämpar kunskapen som finns på denna kurs, kan man hantera vilka dåliga situationer som helst och förstärka de positiva.

ORGANISERINGENS KRAFT ÄR DIN

Med Scientologys landvinningar om organisering kan man uppnå sina målsättningar, snabbt och lätt. När man känner till och använder de naturlagar som presenteras på den här kursen, kan man organisera vilken aktivitet som helst så att man eliminerar förvirring, försäkrar sig om stabilitet och uppnår sina mål.

FÅ MER GJORT PÅ KORTARE TID

Känn till Scientology-verktygen för hur du kan få saker gjorda med mindre ansträngning, mindre stress och på kortare tid, så att du kan uppnå det du vill i livet. Kursen Effektiv tidsplanering visar hur man kan få mer gjort på kortare tid, genom att använda grundprinciperna för effektivitet.

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

När man känner till Scientology-principerna för hur man gör upp och uppnår mål, kan man förverkliga till och med sina djärvaste drömmar. Med de verktyg man lär sig på denna kurs kan man formulera, planera och uppnå mål som tidigare bara var drömmar.

LÄR DIG LEDARSKAPETS KONST

Här är de landvinningar i Scientology som visar vad som verkligen utgör en ledare, så att man framgångsrikt och med självförtroende kan leda andra. Rustad med denna kunskap kan du vinna respekt och samarbete från dina medarbetare och hjälpa dem som står dig närmast.


Överlevnad och välstånd

FRÅN STRESS TILL FRAMGÅNG

Med banbrytande framsteg i Scientology som ger de naturliga formlerna för hur man hanterar en ekonomisk kris kan man sluta bekymra sig över ”ekonomi”. När man känner till och förstår principerna på den här kursen kan man kontrollera sin egen framtid och höja sig till högre mål.

ÖPPNA DÖRREN TILL FRAMGÅNG

De landvinningar i Scientology som visar hur man åstadkommer solvens, så att man lätt kan uppnå trygghet. De fundamentala sanningar som denna kurs innehåller kan, när de tillämpas, resultera i fortsatt välstånd och ett liv där man kan ägna sig åt tillvarons viktigare ting.

UPPNÅ ETT ÖVERFLÖD AV ALLTING

Med förståelse och användning av dessa grundläggande Scientology-principer kan man uppnå ett överflöd. När man förstår grundprinciperna och använder verktygen som man lär sig på den här kursen, kan man få full kontroll över sin framtid.


Äktenskap

INLED ETT LIV MED GLÄDJE TILLSAMMANS

Med landvinningar i Scientology som visar en exakt vad som skapar ett framgångsrikt äktenskap kan ens eget bestå för evigt. När man använder den kunskap och de verktyg man lär sig på denna kurs, kan man planera en säker väg till ett lyckligt och givande äktenskap.

HÅLL LYCKAN VID LIV

Med Scientology-principer som visar exakt vad som håller ihop ett äktenskap kan ditt bli en aldrig sinande källa till lycka och glädje. När man använder kunskapen man lär sig på denna kurs skapar man ett förhållande som båda kan ha glädje av livet ut.

FÅ TILLBAKA DEN LYCKA NI EN GÅNG DELADE

Scientology-principer som visar exakt vad som håller samman ett förhållande, så att man kan återskapa en verkligt lycklig relation. De grundläggande sanningarna på den här kursen styr alla relationer, och utgör en i sanning praktisk teknologi som har räddat tusentals äktenskap.


Barn

GE DITT SPÄDBARN DET BÄSTA I LIVET

Med hjälp av landvinningar i Dianetics och Scientology som visar dig vad som påverkar en babys framtid, kan du ge ditt barn en bra start i livet. På denna kurs får både modern och fadern kunskap och verktyg de kan använda för att i mycket hög grad öka spädbarnets lycka och välfärd.

SKAPA DITT BARNS MORGONDAG

Här är Scientology-principer med vilka man kan hjälpa sitt barn få ett stabilt, produktivt liv. När man använder dem kan man hjälpa sitt barn bli en självbestämmande, glad och bidragande medlem av familjen – och en tillgång för samhället.

SKAPA HARMONI MED MELLANSTADIEBARN OCH TONÅRINGAR

Övergången från barndomen till mogen ålder kan vara en gropig väg för många föräldrar, men här finns Scientology-principer som visar hur man gör. Genom att känna till och använda verktygen på den här kursen kan du hjälpa dina mellanstadiebarn och tonåringar bli lyckliga och framgångsrika under hela livet.