SCIENTOLOGY-VERKTYG FÖR EKONOMISK TRYGGHET

De landvinningar i Scientology som visar hur man åstadkommer solvens, så att man lätt kan uppnå trygghet.

Detta är svaret på hur man uppnår allt man vill av livet. Det finns ett sätt att befria sig från slitet med att ta hand om sina affärer och hantera de prövningar som är förknippade med stigande kostnader. När allt kommer omkring beror din egen lycka och dina andliga strävanden på det. När man vet hur, kan man skydda sig mot ekonomiska bekymmer. Och även om man skulle råka ut för en kris, kan man snabbt återhämta sig.

På kursen Scientology-verktyg för ekonomisk trygghet lär man sig de principer som styr ekonomi – för vilken organisation som helst, oavsett storlek, och för vem som helst. Genom att uppnå trygghet kan man ägna sig till fullo åt livets högre mål.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man planerar sin ekonomi så att man aldrig skuldsätter sig.
  • Vad man gör för att varje utgift ska bli en investering i ens framtid.
  • Vilka steg man tar för att upprätthålla utmärkt kreditvärdighet och solvens.

De grundläggande sanningar som ingår på denna kurs kan, när de tillämpas, resultera i fortsatt framgång och tillväxt – för dig, din familj och ditt företag, oavsett om det är stort eller litet.

”Pengar är en vara. Vissa realiteter styr dem.”

– L. Ron Hubbard

Jag förstår varför saker tidigare gick snett och vet att när jag tillämpar den här teknologin kommer mitt företag att blomstra. Jag kan granska mitt företag, se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och se hur jag kan kontrollera det och få det att växa. Jag känner mig starkare och tryggare för jag har en plan. Det är den verkliga definitionen på säkerhet.” – V.J.

Hela området ekonomi var tidigare alltid lite mystiskt och svårt att förstå. Nu är det hur enkelt som helst och lätt att tillämpa. Det här var en fantastisk kurs.” – R.S.

Innan den här kursen trodde jag att ekonomisk trygghet var för dem som hade rika personer omkring sig ända från födelsen, eller att de fick pengarna som ett arv. Ekonomisk trygghet är möjlig om man har de rätta verktygen och använder dem konsekvent. Det här är verkligen en bra start.” – S.P.

Efter att jag och min fru gjorde den här kursen är vi samordnade och har den teknologi vi behöver för att vår ekonomi ska bli förnuftig för första gången någonsin!” – C.K.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 7 dagar på deltid.

Skriv in mig på kursen Scientology-verktyg för ekonomisk trygghet
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster