SCIENTOLOGY-VERKTYG FÖR EFFEKTIVT LEDARSKAP

Här är de landvinningar i Scientology som visar vad som verkligen utgör en ledare, så att man framgångsrikt och med självförtroende kan leda andra.

Varför respekterar och stöttar människor vissa som ledare och undviker och föraktar andra? Hur kommer det sig att en chef uppnår välstånd och betalar sin personal bra, medan en annan misslyckas? Är det ödet? Tur? Någon särskild gåva som bara ”de framgångsrika” har?

Kursen Scientology-verktyg för effektivt ledarskap besvarar dessa frågor och ger dig de verkliga lagarna för ledarskap.

På denna kurs får du lära dig:

  • Exakt vad en exekutiv är, vad han måste veta och göra för att vara en effektiv och kompetent administratör.
  • Vad en dålig ledare gör som skadar en grupp och vad en bra ledare gör som leder till framgång för gruppens medlemmar.
  • En exakt beskrivning av grundprinciperna för administration och de väsentliga beståndsdelar som varje exekutiv måste känna till.

En exekutiv rustad med denna kunskap kan förvänta sig respekt och samarbete från sin personal. Och genom att tillämpa dessa ledarskapsverktyg kan han uppnå en bättre tillvaro för alla berörda.

”En bred undersökning av historien visar klart att människor följer dem som de respekterar. Respekt är ett erkännande av inspiration, syfte och kompetens.”

– L. Ron Hubbard

”Detta var den bästa kurs i ledarskap och management som jag någonsin gjort. Det läggs fram i utmärkt följd, och är koncist och klart. Den här teknologin är verkligen effektiv och något som varje administratör och ledare sannerligen behöver. Jag önskar bara att jag hade haft den för flera år sedan.” – M.D.

Den här kursen fick mig verkligen att häpna. Det känns som om jag fått en tvåmånaderskurs inpackad i tre studiepass! Mängden information som man omedelbart kan tillämpa är otrolig! Jag har fått mängder med insikter om min yrkesbana och mitt jobb och känner mig redo att ta itu med saker som jag undvikit i åratal.” – B.S.

”Det finns ingenstans ute i världen där man lär sig hur man får något gjort när det gäller grupper. Men i den här kursen gör man det! Den är en riktig pärla! Det är teknologin för hur man tar tjuren vid hornen och griper sig an uppgiften! Varenda person som leder en grupp, ett kontor, ett projekt, ett event eller t.o.m. sina egna barn borde göra den här kursen för att förstå hur det fungerar när man arbetar med andra och behöver få något gjort!” – J.P.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 3 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Scientology-verktyg för effektivt ledarskap
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster