HUR MAN FÖRBÄTTRAR RELATIONER MED ANDRA

Med hjälp av Scientology-principer som ger en ingredienserna för att skapa uppriktiga relationer kan man lätt bygga upp och upprätthålla dem.

Det finns exakta och specifika faktorer som är gemensamma för alla mänskliga relationer, oavsett om de har med familj eller arbete att göra, är tillfälliga eller djupgående, kortvariga eller gamla. När man vet vilka dessa beståndsdelar är och hur man använder dem, kan man skapa tillgivenhet, ömsesidigt stöd och beundran som resulterar i verkligt positiva relationer.

Det finns ytterligare en specifik beståndsdel, gemensam för alla dispyter och upprördheter. När man känner till denna faktor och den exakta formeln för hur man tillämpar den, kan man lösa vilken konflikt som helst och återupprätta harmoni och förståelse.

På denna kurs får du lära dig:

  • Beståndsdelarna i förståelse – tre nära förbundna faktorer som bildar en triangel som man kan använda med vem som helst.
  • De steg man tar för att lösa rätt och fel i en relation, särskilt när det som den ena personen hävdar är rätt hotar att driva alla på grund.
  • Två regler för ett lyckligt liv.

Dessa landvinningar i mänskliga relationer – tillsammans med andra viktiga faktorer som man lär sig på den här kursen – skapar ömsesidig överenskommelse och en tillvaro med lycka och samarbetsvilja.

”Att älska trots allt, det är hemligheten med storhet. Och kan mycket väl vara den största hemligheten i detta universum.”

– L. Ron Hubbard

”Genom denna kurs känner jag mig verkligen bättre rustad att inte bara hantera nuvarande relationsproblem utan också ordna upp gamla relationer och skapa nya. Jag känner mig verkligen kunnig i ämnet mänskligheten och det verkar som om jag faktiskt skulle kunna hantera mitt liv!” – G.W.

”Jag lärde mig hur man förbättrar relationer med människor inom alla områden – affärspartners, grupper jag arbetar med och även med enskilda personer. Jag lärde mig hur jag kan reparera havererade relationer om jag väljer att göra detta och hur jag kan hjälpa människor att ha rätt när de verkar ha fel, utan att fördöma dem.” – A.H.

”Den här kursen var verkligen något jag behövde! Informationen är så fullständig att jag nu inte har några luckor i min kunskap om människor och relationer. Jag vet nu att jag kan hantera vilket problem som helst – och ännu bättre är att jag kan ordna mitt liv på ett sådant sätt att inga problem överhuvudtaget uppstår.” – V.C.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man förbättrar relationer med andra
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster