HUR MAN FÅR EN LYCKLIG BABY

Med hjälp av landvinningar i Dianetics och Scientology som visar dig vad som påverkar en babys framtid, kan du ge ditt barn en bra start i livet.

Alla föräldrar vill göra allt de kan för sitt barn för att ge barnet bästa möjliga start i livet, från befruktningen och under hela spädbarnsperioden.

Men vad ska en mor göra? Vad ska hon undvika? Och vad måste en far veta för att vara en bra förälder? Föräldrar måste veta vad som kan påverka ett ofött barn. Om ett barn kan komma ihåg saker från före födelsen, vad måste då föräldrarna göra för att bäst hjälpa barnet?

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad man ska undvika när man är gravid och vad man gör för att skydda sitt barn under dess utveckling i livmodern, under födseln och under spädbarnsperioden.
  • Varför det är viktigt att ta hand om sig själv när man är gravid och vilka åtgärder som bäst hjälper ens barn.
  • Hur man ger assister för att hjälpa sig själv som mor och för att hjälpa barnet.

På denna kurs får både modern och fadern kunskap och verktyg som de kan använda för att öka spädbarnets välbefinnande i största möjliga utsträckning. Man får lära sig vad man ska undvika och vad man ska göra, så att de första åren i barnets liv blir så bra som möjligt.

”Det är inte möjligt att ’skämma bort’ ett barn med kärlek och tillgivenhet. [...] Ett barn behöver all den kärlek och tillgivenhet som det någonsin kan få.”

– L. Ron Hubbard

Den här kursen var verkligen vad jag behövde för att hjälpa oss bli bättre informerade som föräldrar. Så fort jag hade läst något började jag tillämpa det. Generellt sett kan jag säga att jag känner mig mer redo att effektivt hantera mig själv och babyn, nu och i framtiden!” – J.P.

På den här kursen lär man sig att förbereda allting (vilket börjar med en själv som blivande mamma) för att föda ett lyckligt barn. Den här kursen ger en de verktyg man behöver för att se till att ens baby kommer att bli lycklig.” – M.M.

”Jag lärde mig massor som jag inte visste om spädbarn, graviditet och nyfödda barn. Den här kunskapen är otroligt viktig. Jag är verkligen glad att jag gjorde kursen innan jag fick mitt första barn. Det skulle ta mig evigheter att skriva ner allt som jag har lärt mig. Saker som man bara kan lära sig i Scientology.” – J.B.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 3 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man får en lycklig baby
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster