ATT UPPSTÄLLA OCH NÅ SINA MÅL

När man känner till Scientology-principerna för hur man gör upp och uppnår mål, kan man förverkliga till och med sina djärvaste drömmar.

Utan mål och drömmar kan man känna sig bortkommen i livet. Människor som inte aktivt arbetar för att uppnå ett mål är inte lyckliga. De kan påverkas av all stress i den moderna tillvaron. Men alltför ofta gör människor upp mål som de misslyckas med att uppnå, trots att de anstränger sig. Varför är det så? Vad är lösningen?

Kursen Att uppställa och nå sina mål besvarar dessa frågor. Den visar hur man gör upp ett mål och ger en de exakta stegen för hur man uppnår det.

På denna kurs får du lära dig:

  • Den banbrytande upptäckten av Administrativa skalan – gradvisa steg baserade på naturlagar som visar hur man formulerar mål, syften och planer.
  • Varför människor ibland arbetar hårt för att nå ett mål men inte gör några framsteg mot att uppnå det – och hur man kan ändra på det.
  • Hur man delar upp en plan i korta, utförbara steg så att man når de mål man har satt – oavsett hur stora de är.

Med de verktyg man lär sig på denna kurs kan man formulera, planera och uppnå mål som tidigare bara var drömmar.

”Trygghet är inte något statiskt. Trygghet ligger bara i en människas förtroende för sin förmåga att nå sina mål och givetvis i att hon har mål att uppnå.”

– L. Ron Hubbard

”Detta var en fantastisk kurs. Tidigare var det alltid en tillfällighet om jag uppnådde mina mål, utan att jag förstod varför. Men nu, när jag har gjort den här kursen, kan jag titta tillbaka och se exakt vad som hände. Jag vet nu också hur jag får saker att fortsätta framåt i takt med det uppsving jag nu upplever. Mina mål har aldrig varit klarare och känts så lätta att uppnå.” – S.D.

Den här kursen klargjorde mängder av saker för mig. Teknologin var ett stort framsteg eftersom jag tidigare upplevde att mina mål och sättet jag ville att saker skulle vara på var avlägsna och ouppnåeliga. Nu har jag enkel, konkret teknologi för att skapa vad jag vill.” – V.J.

”Jag känner mig lite dum på grund av hur jag har gått till väga i livet. Men det är faktiskt inte svårt att ta kontrollen och uppnå vilket mål som helst. Den här kursen gjorde detta mycket klart. Nu är det dags att sätta igång och använda det.” – R.S.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Att uppställa och nå sina mål
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster