KURSEN LÄR DIG VEM DU KAN LITA PÅ

Här är Scientology-landvinningar som visar en de sanna beståndsdelarna i mänskligt beteende, så att man verkligen kan veta vem man kan lita på.

Ens överlevnad hänger på att veta vem man kan lita på. Men hur kan man veta vilka ens verkliga vänner är? Hur kan man avgöra om en person kommer att hjälpa till med att göra en gemensam satsning framgångsrik?

Finns det något sätt att förutse andras beteende? Ja. Det finns grundläggande beståndsdelar i mänskligt beteende. När man känner till dessa förstår man sina medmänniskor, och enbart genom att observera hur folk beter sig kommer man att veta allt om dem.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur viktigt det är i relationer att kunna lita på människor.
  • Hubbard-tabellen för bedömning av människan – det verktyg med vilket man kan veta människors sanna karaktär och förutse vad de kommer att göra.
  • Hur man korrekt bedömer andra och försäkrar sig om en mer säker framtid för egen del och för ens närmaste.

Med den kunskap man får på den här kursen kommer man att ha verktyg som hjälper en att veta vem man kan lita på.

”Pålitlighet är en högt respekterad egenskap. När man har den, betraktas man som värdefull. När man har förlorat den, kan man bli betraktad som värdelös.”

– L. Ron Hubbard

”Förr hade jag alltför bråttom att skaffa vänner och umgicks därför ibland med fel människor. Nu när jag förstår den emotionella Tonskalan och Hubbard-tabellen för bedömning av människan, har jag teknologin för att kunna avgöra vem jag kan lita på.” – V.J.

Jag gillade verkligen den här kursen. Jag kan använda dessa data i mitt liv för att veta vem jag ska umgås med och vem jag ska undvika. Jag fick också en bättre förståelse om vad tillit är. Jag brukade lägga alltför stor vikt vid att kunna lita på folk. Nu vet jag vad jag ska titta efter hos människor och kan lita på dem bara utifrån det. Ingen mer oro och att gå och tänka på det hela tiden.” – R.L.

”Att vara en god människa kan ibland ställa till med en massa besvär, särskilt när man inte vet vem man kan lita på. Informationen i den här kursen är tillräckligt grundläggande för att vem som helst ska kunna förstå den. Den har för alltid påverkat mitt beteende till det bättre. Ingen mer ånger eller skuldkänslor när jag avvisar personer som inte är bra för mig. Jag kan spara tid, energi och emotionell smärta nu när jag vet vad jag kan vänta mig.” – S.P.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Lär dig vem du kan lita på
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster