FORMLER FÖR ATT LEVA

Här är de anmärkningsvärda framsteg i Scientology som miljontals människor har använt för att korrekt hantera situationer och verkligen lyckas i livet.

Om personliga relationer spårar ur, vad ska man göra? Om man står i skuld till någon, hur hanterar man det? Om det går snett på jobbet, hur kan man reda ut det? Det finns exakta formler för dessa och många andra situationer – exakta steg, grundade på naturlagar, som fungerar varenda gång.

Ta reda på hur man uppnår full kontroll över vilka förhållanden eller omständigheter som helst. Lär dig de praktiska formler som vänder på negativa förhållanden och förstärker de bra.

På denna kurs får du lära dig:

  • De lagar som styr hur väl man överlever och som kan garantera en framgångsrik, ljus framtid.
  • Vad statistiker är, hur man kan använda dem för att bedöma hälsan hos vilken verksamhet som helst och förutse vad som kommer att hända i framtiden.
  • Tillståndsformlerna som styr livet – praktiska steg som kan förbättra vilket tillstånd som helst.

När man vet och tillämpar den kunskap som finns på denna kurs, kan man reda ut vilka dåliga förhållanden som helst och stärka alla de positiva. Ens liv kan nå upp till nya höjder.

”Det är av största vikt att inse att tillståndsformlerna finns. De är intimt förbundna med varje verksamhet i detta universum.”

– L. Ron Hubbard

Kursen Formler för att leva är ett måste för alla. Förflutna misslyckanden hade gjort att jag förlorat mycket av tron på min förmåga att lyckas, eftersom jag inte visste exakt vad jag hade gjort när jag lyckades och vad det var som gjorde att jag misslyckades. Denna brist på kunskap hade hållit mig tillbaka från ljusare möjligheter och större chanstagningar. Nu när jag vet exakt vilka steg man tar för att förhindra misslyckande och försäkra sig om framgång, känner jag mig säkrare på min förmåga att hantera vilken situation som helst, oavsett om det gäller ett möjligt misslyckande eller att accelerera min framgång. Jag är redo att kasta mig huvudstupa ut i livet!” – E.K.

Den här kursen var till mycket stor hjälp. Den gav mig ett nytt sätt att se på livet. För det första, den enda sanna överlevnaden är genom överflöd. Jag har alltid tittat på tillvaron som ’vad jag behövde bara för att klara mig’. För det andra, när man använder de här formlerna i följd, steg för steg, fungerar de varje gång. Nu vet jag att jag har teknologin för att förbättra vartenda område av mitt liv. Det är slut med att jag gömmer mig. Slut med gissningar.”– V.J.

Den här kursen var mycket effektiv. Jag lärde mig att ta något från ingenting och få det att växa obegränsat, eller ta något som gått snett och få rätsida på det, eller ta något som går bra och få det att gå ännu bättre. Vem skulle inte vilja veta hur man gör det?” – J.P.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Formler för att leva
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster