PERSONLIGA VÄRDEN OCH INTEGRITET

Att leva upp till sina egna ideal är en säker väg till framgång. Men utan de kunskaper man finner i Scientology om hur man gör detta, kan framgång och lycka vara svåra att uppnå.

En person som är ärlig och uppriktig uppnår sina mål mycket lättare än någon som är oärlig och tillbakadragen. Att leva upp till sina egna ideal är en säker väg till framgång. Men hur lever man upp till dem?

Lär dig de bakomliggande anledningarna till att människor förlorar sin personliga integritet och drar sig undan från andra. Upptäck de verktyg som kan få ens liv att gå åt rätt håll och göra en lyckligare, mer produktiv och framgångsrik.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man fastställer sina egna personliga värden och hur dessa påverkar ens liv.
  • De exakta definitionerna på gott och ont, rätt och fel, och hur man kan använda denna kunskap för att leva ett lyckligare och mer framgångsrikt liv.
  • Hur man kan återställa sin personliga integritet, förbättra tillstånd i sitt liv och hjälpa andra att förbättra deras.

Som L. Ron Hubbard sade: ”Om människan bara kände till den enkla teknologin för Etik, skulle hon kunna vinna den självaktning, den personliga tillfredsställelse och den framgång som hon tror bara finns i drömmar och som hon tror att hon aldrig kan uppnå.”

Den här kursen är din möjlighet att förverkliga dessa drömmar. Med kunskapen om hur man hanterar orsakerna till sina motgångar kan man förändra sitt liv till det bättre och göra dessa motgångar till något som tillhör det förflutna.

”Den människa som håller fast vid sina ideal, oavsett hur intensivt han övertalas att överge dem, överlever bra endast så länge han är trogen dessa ideal.”

– L. Ron Hubbard

Jag är en mycket annorlunda person nu. Aldrig har jag upplevt en så förbluffande förändring så snabbt. Jag är så mycket mer stabil, lycklig och säker. Jag är säker på mig själv och mina handlingar och vet att jag kan och kommer att skapa en bättre framtid.” – M.B.

Det var en underbar känsla att ha fullbordat denna kurs, för den har fått mig att känna att ’jag’ är värd något i livet. Jag vill kunna älska mig själv, och nu gör jag det. Jag kastar ut mitt självförakt genom dörren.” – H.F.

”Detta är verkligen en kurs i att åter vara levande. Jag känner en oerhörd lättnad och vet att det är möjligt att uppnå större lycka och att kunna skapa igen, baserat på sanning, ärlighet och integritet.” – P.G.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 7 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Personliga värden och integritet
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster