HUR MAN MOTIVERAR SIG

Du kan verkligen komma igång i livet och med dessa landvinningar i Scientology mana på dig själv och nå dina mål.

För att uppnå sina mål måste man ha personlig drivkraft – och aktivt arbeta på det. Man måste övervinna barriärer och fortsätta gå framåt. Framgång kräver därför personlig motivation. Men varför skjuter vi då ofta upp saker? Så att det ibland slutar med att vi inte gör någonting alls? Varför skjuter vi då och då upp något obetydligt, som därefter blir till en kris?

Kursen Hur man motiverar sig besvarar dessa frågor. Den visar hur man övervinner barriärer för att åstadkomma någonting. Den ger en de kunskaper man behöver för att göra arbete enklare och mer önskvärt, så att ens motivation ökar.

På denna kurs får du lära dig:

  • Vilka fallgropar man skapar genom att lämna något ofullbordat – och hur det fördubblar ens arbete.
  • En övning som hjälper en att höja sig över sina problem.
  • Exakt vad kontroll består av och hur man ger anvisningar till människor och styr föremål och aktiviteter i sin omgivning.

När man vet vad som stoppar en från att komma igång, kan man stärka sin motivation och öka sin effektivitet.

”Moralen höjs dramatiskt genom fullbordande. Det kan faktiskt påvisas att produktion är grunden till moral.”

– L. Ron Hubbard

Att skjuta upp saker och ting har varit förbannelsen i mitt liv. Tack vare bara en liten del av kunskapen på den här kursen drev jag igenom något, istället för att skjuta upp det. Detta kulminerade i att jag sökte ett arbete som jag annars inte skulle ha sökt. Resultatet: Jag fick ett fantastiskt arbete som både kommer att hantera mina ekonomiska behov och gör det möjligt för mig att betala gamla räkningar och skatter. Det här är spännande!” – R.S.

OTROLIGT! Den här kursen förändrade fullständigt min syn på livet. Den fick mig att inse att om jag någonsin ska kunna skapa i den omfattning som jag har tänkt, måste jag tillämpa denna enkla teknologi.” – J.K.

Wow! Den här kursen har hanterat det för mig. Förr kändes det som om jag var slav under mitt arbete, men nu är jag dess herre. Jag kan se att det faktiskt är en väg till frihet och ledighet att ha arbete och att få mer av det. Kursen har blåst liv i mig, och jag vill göra mer. Det känns som om jag äntligen kan arbeta för att vara stolt över mig själv och tjäna mer pengar. Detta är en av de största framgångar jag haft hittills.” – E.K.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man motiverar sig
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Church of Scientology Flag Service Organization

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster