VAD ÄR SET INTERNATIONELLA SCIENTOLOG-FÖRBUNDET?

Det internationella scientolog-förbundet (International Association of Scientologists, IAS) är en ideell medlemsorganisation, öppen för alla scientologer från alla länder.

IAS bildades 1984 vid en tidpunkt då scientologernas religionsfrihet var hotad. Delegater från Scientology Kyrkor världen över samlades i Saint Hill Manor (L. Ron Hubbards hem från 1959 till 1966) då man insåg behovet av att förena alla scientologer till en internationell enhet. För att bekräfta sitt engagemang i Scientologys mål formulerade och undertecknade de första IAS-delegaterna Löftet till mänskligheten.  

IAS målsättning är: ”Att ena, föra fram, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer i alla delar av världen för att uppnå Scientologys mål, så som de formulerades av L. Ron Hubbard.”    

IAS bildades för att garantera att scientologer alltid kommer att vara fria att utöva sin religion och assisterar Scientology Kyrkor och scientologer som utsatts för religiös förföljelse. IAS arbetar vidare för att garantera religionsfrihet för alla.

Idag växer Scientology i allt snabbare takt och tiden för enbart försvar är för länge sedan förbi. Följaktligen ger IAS nu anslag för att sponsra kampanjer som verkligen omformar jordens öde. IAS medlemmar söker sig till sprickor i den sociala strukturen vilka traditionellt har lett till att civilisationer har kollapsat, och tillämpar sedan lösningar baserade på L. Ron Hubbards arbeten. Donationer från IAS-medlemmar har finansierat bidrag för att etablera internationella anläggningar för sekulära samhällsförbättrande verksamheter som använder L. Ron Hubbards upptäckter – dessa inkluderar:

  • Narconon Arrowhead i Oklahoma, en av världens största anläggningar för drogrehabilitering, och den fungerar även som internationellt center för utbildning av experter och frivilliga i drogrehabilitering.

  • Applied Scholastics International, en 100 tunnland stor utbildningsanläggning för pedagoger i St. Louis, Missouri.

  • Den internationella Vägen till lycka-stiftelsen i Glendale, Kalifornien, som samordnar den världsomfattande distributionen av L. Ron Hubbards moralkodex baserad på sunt förnuft.

IAS har också gett anslag till finansiering av informationskampanjer i syfte att ta itu med viktiga samhälleliga missförhållanden. Dessa kampanjer inbegriper:

  • Världens största icke-statliga antidrog-initiativ, som når tiotals miljoner människor årligen.

  • Världens största icke-statliga kampanj för mänskliga rättigheter som på bred front främjar de 30 artiklarna i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 

  • Globala läs- och skrivkunnighetsprogram som hjälper tiotals miljoner sämre lottade elever i Amerika, Europa, Asien och Afrika.

  • Programmet för Scientologys frivilligpastorer gav nödhjälp till mer än 10 miljoner människor vid alla större katastrofplatser under hela det gångna decenniet.

IAS-anslag har finansierat nya Scientology Kyrkor i Harlem i New York, Inglewood i Kalifornien, Johannesburg, Sydafrika; New York, Madrid, Hamburg, London, Rom, Washington, Bryssel och på andra håll.