HUR FUNGERAR DET FÖR DEM SOM INTE HAR RÅD ATT GÖRA DONATIONER FÖR TJÄNSTER?

Scientology Kyrkor har något som kallas Gratis-Scientologi-center, där de som inte har råd att donera kan erhålla donationsfri auditering. Det finns också böcker, och kostnadsfria föredrag för allmänheten, söndagsbetraktelser och andra religiösa tjänster för vilka ingen donation begärs. Scientologi-böcker kan erhållas på nästan alla lokala lånebibliotek. Scientologys frivilligpastorer är redo att rycka ut dygnet runt, alla årets dagar, för att bistå de som behöver hjälp. Dessutom kan vem som helst från allmänheten delta i kostnadsfria korrespondenskurser on-line, vilka omfattar allt material och all teknologi som ingår i Scientology handboken.