HUR MYCKET KAN EN SCIENTOLOG BEHÖVA DONERA INNAN HAN UPPNÅR TILLSTÅNDET CLEAR?

Kostnaden varierar från individ till individ, beroende på vilken väg till Clear man tar.

Ett sätt är att donera för auditering och att delta i auditeringstjänster hela vägen upp till Clear. Den rekommenderade vägen är dock att man utbildar sig till auditör och sedan samauditerar med en annan scientolog. Samauditeringsvägen kräver mycket mindre i donationer och ger en enorm vinst genom tillfredsställelsen från att hjälpa en annan person uppnå Clear. Eftersom auditering är mycket kostsammare för kyrkan att tillhandahålla (det krävs mer personal för att betjäna varje församlingsmedlem), så måste dessa donationer givetvis vara större. Det faktum att utbildning är mycket mer ekonomiskt är en sporre för personer att erhålla utbildning och sedan samauditera kostnadsfritt till tillståndet Clear.

Alla som har uppnått tillståndet Clear beskriver den ökade andliga frihet de har vunnit som oskattbar, oavsett vilken väg de valde för att nå dit.