VAD ÄR SYFTET MED RELIGIÖSA CENTRER FÖR AVANCERAD SCIENTOLOGY?

I Scientology kräver en del av de högre nivåerna av andlig vägledning att en församlingsmedlem kan delta på heltid under en period av flera veckor, så att personen kan få full andlig behållning av den religiösa tjänsten. Därför har kyrkan religiösa centrer, långt bort från vardagens störningsmoment. Dessa fristäder ger den rätta miljön för avancerade religiösa studier och andlig vägledning. Frånvaro av störningsmoment är viktig i all vägledning, men på de mest avancerade nivåerna är detta absolut nödvändigt.