ANSER SCIENTOLOGY ATT MAN KAN EXISTERA UTANFÖR KROPPEN?

Många människor upplever, innan de kommer in i Scientology, en känsla av att de blickar ner på sin kropp, men de förstår inte vad som sker. När de väl har uppnått högre andlig medvetenhet genom auditering och utbildning i Scientology, finner de att sådana upplevelser inte är något ovanligt. I Scientology kallas detta fenomen exteriorisering – när anden skiljer sig från kroppen samtidigt som man fortfarande är fullt medveten. Scientology anser att människan inte är sin kropp, sitt sinne eller sin hjärna. Hon, den andliga kraften, förser den fysiska kroppen med energi. Faktum är att genom upptäckten om exteriorisering, bevisade Scientology för första gången att människan är en andlig varelse.