ANSER SCIENTOLOGY ATT MÄNNISKAN ÄR SYNDIG?

En grundläggande trossats i Scientology är att människan i grunden är god, att hon försöker överleva, och att hennes överlevnad beror på henne själv och på hennes medmänniskor och hennes uppnående av gemenskap med universum. Men hennes erfarenheter i det fysiska universum, under många livstider, har lett henne till ondska, där hon har begått skadliga, syndfulla handlingar vilket gör henne aberrerad (som avviker från rationellt tänkande eller beteende). Dessa skadliga handlingar reducerar ytterligare människans medvetenhet och hennes medfödda godhet som andlig varelse.

Genom Scientology kan man konfrontera dessa handlingar, utplåna den okunnighet och aberration som omger dem, och åter komma att veta och uppleva sanning.

Alla religioner söker sanning. Andlig frihet står bara att finna på vägen till sanning. Enligt Scientology består synd av lögner och dolda handlingar och är därför osanning.