BÖR JAG DELTA I AUDITERINGSTJÄNSTER INNAN JAG GENOMGÅR UTBILDNING?

L. Ron Hubbard har många gånger skrivit om det faktum att 50 % av ens framsteg i Scientology kommer från utbildning och att 50 % kommer från auditering. Det är faktiskt omöjligt att framgångsrikt gå genom de högre auditeringsnivåerna i Scientology utan att också ha erhållit viss utbildning. För att få ut det mesta möjliga av Scientology och göra största möjliga andliga framsteg bör man därför gå framåt i sin utbildning, i samma takt som man går framåt i sin auditering.