HUR LÅNG TID TAR UTBILDNINGSKURSERNA?

Varje kurs tar så lång tid som det tar för den studerande att gå igenom checksheetet i sin egen takt. Hur lång tid en kurs tar beror också på hur många timmar man studerar per vecka. I genomsnitt tar Scientologi-utbildning alltifrån några få dagar (för de flesta introduktions­tjänsterna) till flera månader (för mer avancerad utbildning).

Saint Hill Special Briefing Course, som är en kronologisk studie av allt material om Dianetics och Scientology, tar cirka ett år, med fyrtio timmar i veckan. Denna kurs ger scientologen hela den filosofiska och tekniska utvecklingen av religionen och är den mest omfattande kursen i Scientology.