VAD ÄR EN E-METER OCH HUR FUNGERAR DEN?

E-meter är en förkortning av elektropsykometer. Den är ett religiöst instrument som används som en andlig vägvisare i auditering. Den får bara användas av en Scientologi-pastor, eller en Scientologi-pastor under utbildning, för att hjälpa preclearn att finna och konfrontera områden av andlig upprördhet.

E-metern i sig uträttar ingenting. Den är ett elektroniskt instrument som mäter det mentala tillståndet hos individer och förändringar i detta tillstånd. Detta bidrar till att göra auditeringen snabbare och mer exakt. E-metern är inte avsedd för eller verksam när det gäller att ställa diagnos, behandla eller förebygga sjukdomar.

För att förstå hur E-metern fungerar är det nödvändigt att förstå en del grundläggande Scientologi-begrepp.

Människan består av tre delar – sinne, kropp och thetan. Thetanen är en odödlig andlig individ – personen själv. Thetanen lever i en kropp och har ett sinne, vilket är en samling mentala bilder.

Bilderna i sinnet innehåller energi och massa. Den energi och kraft som finns i bilder av smärtsamma eller upprörande händelser, kan ha en skadlig inverkan på en individ. Denna skadliga energi eller kraft kallas laddning.

När E-metern är påslagen och en person håller i dess elektroder, flyter en mycket svag ström (spänningen är omkring 1,5 volt, vilket motsvarar ett ficklampsbatteri) genom E-metersladden, genom personens kropp och tillbaka in i E-metern. Strömflödet är så svagt att man inte känner något när man håller i elektroderna.

När den som håller i E-meterns elektroder tänker på något, tittar på en bild i sinnet,
återupplever en händelse eller flyttar något i det reaktiva sinnet, flyttar och ändrar han på faktisk mental massa och energi. Dessa förändringar i sinnet påverkar det svaga flödet av elektrisk ström som alstras av E-metern, vilket får nålen på E-meterns visartavla att röra sig. Nålens reaktioner på E-metern talar om för auditören var laddningen finns och att man bör hantera detta område med auditering.