HAR AUDITERINGSTEKNOLOGIN FÖRÄNDRATS SEDAN SCIENTOLOGYS TIDIGA DAGAR?

Grunderna för auditering förändrades aldrig, men det skedde avsevärda framsteg och förbättringar, allteftersom L. Ron Hubbard fortsatte sin forskning och utveckling av Scientologys auditeringsteknologi. Hela hans teknologi finns nu tillgänglig och presenteras i en exakt följd av gradvisa steg som man ska följa.