HUR BÖRJAR MÄNNISKOR MED SCIENTOLOGY?

Vanligtvis genom att höra talas om Scientology. Ofta genom att läsa en bok eller studera informationsmaterial, eller genom att besöka en Scientology Kyrka. Ibland blir en person intresserad efter att ha träffat en scientolog och upptäcker att det är någonting speciellt med honom – en positiv attityd till livet, visshet, trygghet, självförtroende och lycka – något som han själv också skulle vilja ha. I grund och botten kommer folk in i Scientology för att de vill förbättra någonting i sitt liv eller för att de vill hjälpa andra att göra framsteg och på så vis skapa en bättre civilisation.