TILL VILKEN NYTTA VORE DET ATT LÅTA MITT BARN UTBILDA SIG TILL AUDITÖR?

För det första skulle det ge en ung människa visshet och kunskap i kontakten med varje tänkbart mänskligt problem – det må vara mellanmänskliga problem, familjeproblem, etiska eller moraliska problem och naturligtvis den andliga orsaken till dessa. För det andra skulle det utgöra en bana fylld av tillfredsställelse att hjälpa människor ur alla samhällsskikt att uppnå högre medvetenhet och respekt för sig själva och sina medmänniskor.

Auditörer är efterfrågade i varje Scientology Kyrka och -mission över hela världen. Genom att utbilda sig till att kunna auditera skulle varje ung person sålunda hjälpa till att fylla ett stort behov och skulle verkligen bidra till att göra denna värld till en förnuftigare, bättre och mer upplyst plats.