HUR SER SCIENTOLOGY PÅ AVPROGRAMMERARE OCH GRUPPER SOM FÖRSÖKER TVINGA MÄNNISKOR ATT AVSÄGA SIG DEN RELIGION DE VALT?

Så kallade ”avprogrammerare”, kan bättre beskrivas som avpersonaliserare som kidnappar andra mot betalning. Deras metoder inkluderar hjärntvätt, frihetsberövande, berövande av mat och sömn och olika former av tortyr. Sådana metoder går klart emot de principer som scientologer står för och är dessutom olagliga.