DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • En skala över emotioner som alla upplever i livet, från den högsta till den lägsta.
  • Hur man korrekt kan förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man engagerar sig i en relation.
  • Enkla verktyg man kan använda för att höja sin egen eller en annan persons emotionella tillstånd.

Kursöversikt

Hur ofta har du inte hört någon säga: ”Jag förstår honom inte”? Ibland verkar irrationellt och oförutsett agerande vara det normala bland våra vänner.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits en fungerande metod som alltid förutser mänskligt beteende – inte förrän nu.

L. Ron Hubbard utvecklade just en sådan metod, och den är tillämplig på alla människor, utan undantag.

Med dessa data är det möjligt att exakt förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man binder upp sig i en relation. Riskerna som åtföljer mänsklig samverkan kan undvikas helt och hållet eller minskas när man osvikligt kan förutse hur människor kommer att bete sig.

Genom att förstå och använda informationen i den här kursen kommer alla aspekter av mänskliga relationer att bli mer produktiva och mer givande. Du kommer att veta vem du ska umgås med, vem du ska undvika, och du kommer att vara i stånd att hjälpa dem som har hamnat i besvärliga situationer med andra. Föreställ dig hur det skulle vara att mycket snabbt veta hur människor kommer att uppföra sig vid varje givet tillfälle. Det kan du. Varje gång.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

6 till 8 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Den emotionella Tonskalan
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Den emotionella Tonskalan får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Sedan jag studerade häftet Den emotionella Tonskalan har jag börjat komma överens bättre med människor. Jag har fått stora fördelar av att studera och använda denna teknologi och när jag gjorde praktikuppgifterna njöt jag av att kommunicera med många människor.

Genom att använda Tonskalan och kunskapen om hur man sätter den i praktisk användning har jag tänkt över många saker i livet och har ändrat mina relationer med människor. Grannar och affärsbiträden har upphört att irritera mig. När jag gjorde övningarna var det trevligt att se leenden och nöjda ansikten.

Med denna kunskap och dessa färdigheter att höja den emotionella tonen hos andra blir allt möjligt! Livet blir så mycket mer intressant, muntrare.”

N.M.


”Den emotionella Tonskalan har varit ett verktyg som har tillåtit mig att utvärdera den allmänna stämningen hos andra och hur de kommer att reagera på vissa kommentarer. Bara detta ger en otrolig information om hur en person kommer att reagera.

Just ikväll använde jag denna teknik till att utvärdera mina vänner. De klagade och tog upp dåliga saker om en vän, och jag såg sakta men säkert hur detta sänkte dem på den negativa tonskalan. Men verktygen som jag fick på kursen Den emotionella Tonskalan gjorde det möjligt för mig att omedelbart inse detta och snabbt reagera genom att konversera med en högre ton, så att jag framgångsrikt fick upp dem på Den emotionella Tonskalan.

Normalt skulle jag ha ansett att detta berodde på att ämnet blev allvarligt, men nu inser jag effekten av kommentarer och att kommentarerna projicerade en idé – som inte var en trevlig eller positiv idé – vilket bidrog till att sänka dessa människor på Den emotionella Tonskalan.

Aldrig tidigare har jag hittat ett verktyg som fungerar så konsekvent när man försöker få någon på bättre humör. När en medarbetare ikväll var väldigt irriterad eftersom hans fru ställde till problem för honom, kunde jag få upp honom på Tonskalan, och jag lade märke till att han i sin tur var trevlig mot sin fru och hjälpte henne att komma upp på Tonskalan.

Detta verktyg är en färdighet jag förvärvat som jag verkligen inte vet hur jag skulle överleva utan.”

C.H.