ETIK OCH TILLSTÅNDEN

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • De lagar som, om man följer dem exakt, kan ge en en framgångsrik och ljus framtid.
  • Vad statistiker är, hur man kan använda dem för att bedöma ”hälsan” hos vilken verksamhet som helst och förutse vad som kommer att hända i framtiden.
  • De exakta steg man kan använda för att omedelbart förbättra varje personlig eller yrkesmässig situation som man befinner sig i.

Kursöversikt

Människan har länge haft uppfattningen att etik är ett förvirrande ämne. Under de senaste årtiondena har det blivit ännu mer förvirrande. Hur vet en person om det han gör är rätt eller fel? När man ser att oärliga människor har makt, att kriminella går fria och att traditionella värden förkastas, tycker man kanske att man kan ta den lätta utvägen. ”Om andra skattefuskar, varför skulle inte jag göra det?” ”Om andra barn snattar, så gör det väl ingen större skada?” Men bortsett från allt annat måste en person leva med sig själv. Med allt tryck som en individ utsätts för, hur kan han vara säker på att de val han gör kommer att vara det bästa för honom, hans familj och varje aspekt av hans liv och framtid?

L. Ron Hubbard gjorde ett anmärkningsvärt genombrott inom etikens område vilket inte bara inbegriper en förenkling och systematisering av ämnet, utan en utveckling av en fungerande teknologi som kan användas i våra dagliga liv, en teknologi som får till stånd ökad lycka, framgång och överlevnad.

Dessa grundprinciper, som är ett utdrag ur L. Ron Hubbards verk, presenterar inte hela etikteknologin som finns tillgänglig i Scientology. Men de tillhandahåller exakta hjälpmedel för att en individ gradvis ska kunna öka sin etiknivå, öka sin överlevnadspotential i vilket område som helst av livet och hjälpa andra att göra detsamma. Följaktligen är etikteknologin det viktigaste verktyget man behöver för att lyckas, när det gäller alla aspekter av tillvaron.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

8 till 10 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Etik och tillstånden
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Etik och tillstånden får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Etik och rättvisa är ämnen som länge legat vid mänsklighetens kärna. Vi är bara lika mänskliga som vårt rättsväsende, och så som vi behandlar varandra. I Scientology Volontärernas kurs Etik och tillstånden presenterar L. Ron Hubbard en omfattande uppsättning verktyg som vi kan använda i våra liv.

Genom att lära människor hur man känner igen precisa tillstånd i tillvaron, och hur man tillämpar formler och steg på dessa tillstånd, så kan de upptäcka hur de själva förbättras och livskvaliteten fortsätter bara att gå upp.

På grund av att jag följde dessa steg har jag blivit så aktiv i livet – med så många sidor jag förbättrat – att mitt största problem nu är att se till att jag ägnar alla delar av livet den uppmärksamhet de kräver.

Aldrig tidigare har jag levt ett liv som har gjort att jag blivit en så lycklig person. Det var också ett ögonblick när jag insåg varför människor utan etik vanligtvis lever på en mycket lägre nivå i tillvaron. Denna vinst visar mig varför många av mina gamla vänner fastnar i situationer som ständigt upprepas.

Färdigheterna i den här kursen är något som alla borde lära sig, deras liv skulle bli så mycket annorlunda.”

C.H.


”Jag har fått enorma vinster av att göra den här Volontärkursen. Genom att följa riktlinjerna har jag vänt mina ekonomiska statistiker tillbaka i en positiv riktning. Innan jag avslutade kursen hade jag kreditkortsskulder upp över öronen, men inom en månad efter att jag avslutat den hade jag blivit av med över 90 % av dem!

Jag behövde bara ta mig ur en statisk trend, så jag såg till att följa formeln för ett tillströmningstillstånd ordentligt när pengarna rullade in.”

S.M.


”Innan jag gjorde den här kursen var jag helt omedveten om mina tillstånd och även tillstånden för andra på mitt jobb. Jag hade många problem i min tidigare yrkesbana på grund av att jag saknade denna kunskap. Ibland gör vi fel saker vid rätt tidpunkt och gör rätt saker vid fel tidpunkt.

Den här kursen försåg mig med en korrekt väg att följa – vad man gör vid det här tillfället och vad man inte gör vid det där tillfället. Den gav mig tekniken för att se problemen och sedan kunna åtgärda dem med vetenskaplig metodik. Kursen fick mig att inse mina och andras misstag i arbetet. Om jag inte hade gått den här kursen kan jag lugnt säga att jag aldrig skulle ha förstått hemligheterna bakom denna del av livet.

Slutligen måste jag tillägga att det verkligen fungerar om man använder det korrekt. Nu har jag så mycket större förståelse av min arbetsmiljö och jag kan också hjälpa andra.

Tack till min kursledare för hennes hjälp och värdefulla instruktioner, och tack till L. Ron Hubbard.”

A.M.