Introduktion

Medan du kan hålla ditt eget hem rengjort och desinficerat, så ökar risken för smitta om du går ut till affärer eller allmänna platser.

Ytor som vidrörs ofta, såsom kassadiskar och bensinpumpar, kan vara nedsmittade om en sjuk person rörde vid dem innan dig. Och medan du bör komma ihåg att hålla ett avstånd till andra personer, kan du oavsiktligt hamna i närheten av sjuka personer när du väntar i köer för att köpa grundläggande förnödenheter.

Att bära ett munskydd och engångshandskar när du går ut hjälper till att skydda dig själv och andra personer från smitta under ett sjukdomsutbrott.

Det här häftet ger information om hur man använder munskydd och engångshandskar på rätt sätt.

Munskydd

Munskydd kan bidra till att begränsa spridningen av smittoämnen när en sjuk person talar, hostar eller nyser. Genom att bära dessa skydd kan sjuka personer hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids till andra.

Bär ett munskydd om du är sjuk med en smittsam sjukdom eller misstänker att du är det.

Det är också viktigt att veta att du skulle kunna vara en smittkälla utan att ens inse det. Till exempel kan en person ha smittoämnen i kroppen, men ändå inte ha några sjukdomssymtom. Men någon annan som är i kontakt med honom kan fortfarande bli smittad.

Därför bör du alltid bära ett munskydd när du är i närheten av äldre personer eller personer med hälsoproblem, för att minska spridningen av smittoämnen.

Bär också ett munskydd om det är troligt att du kommer att komma i kontakt med smittade personer.

Ett munskydd kan fylla en annan funktion – det kan hjälpa till att hindra att du rör vid din mun eller näsa.

Om du till exempel rör vid en yta som blev nedsmittad av en sjuk person som rörde vid den innan dig, kommer du att få smittoämnen på dina händer. Om du sedan rör vid din näsa eller mun med dina händer kommer dessa smittoämnen att komma in i din kropp och infektera dig. Det här är ett av de huvudsakliga sätten som smittoämnen kan spridas på.

Så ett munskydd kan hjälpa till att förhindra infektion, eftersom du är mindre benägen att röra vid din egen mun och näsa när du bär ett.

Hur man sätter på ett munskydd

 1. Innan man sätter på ett munskydd ska man tvätta händerna med tvål och vatten. Om detta inte finns tillgängligt, använd handsprit.
 2. Inspektera munskyddet för att kontrollera att det inte har några uppenbara revor eller hål som skulle göra det odugligt.
 3. Fastställ vilken sida av munskyddet som är framsidan. Den färgade sidan av munskyddet är den sida som ska vara vänd bort från dig.
 4. Fastställ vilken sida av munskyddet som är översidan. Om munskyddet har en näsklämma (en styv, böjbar kant) är den avsedd att böjas efter formen av din näsa och är översidan.
 5. Om ditt munskydd har elastiska band som passar över ditt huvud, håll det på ansiktet medan du drar banden över ditt huvud för att sätta det säkert på plats.
 6. Om munskyddet har öronöglor, håll det i öglorna och sätt en ögla runt vardera öra.
 7. Om munskyddets remmar är justerbara drar du åt dem efter behov för att se till att munskyddet hålls på plats.
 8. Om munskyddets remmar inte är justerbara kan du göra dem kortare, om så behövs, för att se till att munskyddet hålls på plats. Vrid helt enkelt varje rem för att skapa en ögla och trä på en ögla runt vardera öra.
 9. Justera näsklämman. Använd fingertopparna på båda händerna för att forma näsklämman tätt mot övre delen av näsryggen.
 10. Anmärkning: Om du bär glasögon kommer en korrekt justerad näsklämma att hjälpa till att förhindra att dina glasögon blir immiga.

  Att låta glasögonen sitta ovanpå munskyddet kommer också att hindra luft från att läcka ut och skapa imma på linserna.

 11. Dra botten av munskyddet så långt du kan över munnen och hakan.
 12. Se till att det täcker ditt ansikte från övre delen av näsryggen till under hakan.

  Inkorrekt
 13. Bär inte munskyddet under hakan.
 14. Inkorrekt
 15. Bär inte munskyddet så att hakan blottas.
 16. Inkorrekt
 17. Bär inte munskyddet på nästippen.
 18. Inkorrekt
 19. Bär inte munskyddet under näsan. Det omintetgör syftet.
 20. Inkorrekt
 21. Om du lämnar din näsa eller mun blottad är det enkelt för smittoämnen att komma in. Och du löper inte bara risk att sprida smittoämnen till andra personer och smitta dem, du kommer också att smitta ned framsidan av ditt munskydd.
 22. Korrekt
 23. Närhelst du bär ett munskydd ska du se till att din näsa, mun och haka är helt täckta.
 24. Byt ut munskyddet åtminstone en gång om dagen, eller så snart det blir fuktigt eller smutsigt. Om du känner dig osäker ifråga om ett munskydd ska du omedelbart ta av det, slänga det, tvätta händerna och ta ett nytt.

Hur man tar av ett munskydd

Genom att ta av ett munskydd på rätt sätt så minskar du risken att sprida bakterier eller virus till din oskyddade hud eller ytorna omkring dig. Gör följande för att ta av ett munskydd:

 1. Innan du tar av ett munskydd ska du tvätta händerna med tvål och vatten. Om detta inte finns tillgängligt, använd handsprit.
 2. Undvik att vidröra den del av skyddet som täcker ansiktet. Vidrör bara banden eller öglorna som används för att säkra det.
 3. Om ditt munskydd har elastiska band som passar över ditt huvud, lyft först det nedre bandet över ditt huvud och dra sedan det övre bandet över huvudet.
 4. Om munskyddet har öronöglor, håll i båda och lyft försiktigt för att ta av skyddet.
 5. Släng munskyddet efter varje användning. Återanvänd det aldrig.
 6. Tvätta händerna noggrant.
Engångshandskar

Att bära engångshandskar hjälper också till att förhindra att bakterier och virus överförs.

Det finns ett korrekt sätt att sätta på och ta av engångshandskar så att de är effektiva.

Hur man sätter på engångshandskar

Välj handskar av lämplig storlek. Handskar som passar dåligt ökar sannolikheten för skada eller nedsmittning. Om handskarna är för stora kommer det lössittande materialet att minska din fingerfärdighet och greppförmåga.

Sätt på dig handskar enligt följande:

 1. Ta av klockor, ringar och andra smycken från händerna. Detta görs för att förhindra oavsiktliga revor i handskarna.
 2. Tvätta dina händer med tvål och vatten. Om detta inte finns tillgängligt, använd handsprit.
 3. Ta upp en handske genom att nypa tag i in- och utsidan av öppningens kant. Var noga med att beröra utsidan av handsken så lite som möjligt. För försiktigt in din andra hand i handsken.
 4. Justera inte handskens position på handen innan den andra handsken sitter på.

 5. Ta upp den andra handsken genom att nypa tag i in- och utsidan av öppningens kant och sätt på handsken enligt ovan.
 6. Kontrollera att det inte finns några synliga sprickor, revor eller hål i handskarna. Om det finns några, ta av handskarna, tvätta händerna och sätt på nya handskar.
 7. Dra båda handskarna mot din handled för att täcka så mycket av huden som möjligt och säkra handsken.
 8. Om du rör vid ditt ansikte, om det blir någon reva i en handske eller om du är det minsta osäker på om handskarna är smutsiga eller nedsmittade:
 9. a. Ta omedelbart av handskarna och släng dem.
 10. b. Tvätta händerna noggrant.
 11. c. Sätt på ett nytt par handskar.

Hur man tar av engångshandskar

Genom att ta av engångshandskar på rätt sätt så minskar du risken att sprida bakterier eller virus till din oskyddade hud eller ytorna omkring dig. Gör följande för att ta av engångshandskar:

 1. Ta av handskarna i ett rent utrymme, som inte är i närheten av mat eller någon yta som kommer i kontakt med mat.
 2. Nyp tag i utsidan av en handske vid öppningens kant.
 3. Dra av den nedåt, bort från din handled, genom att vända handsken ut och in. Dra i handsken tills den kommer av din hand.
 4. Håll i den ut-och-in-vända handsken med den hand som har handsken på.
 5. Med handen utan handske, för in fingrarna under öppningen på handsken vid handleden. Rör inte vid utsidan av handsken.
 6. Dra av den nedåt, bort från din handled, genom att vända handsken ut och in. Dra i handsken tills den kommer av din hand.
 7. Fortsätt att dra handsken nedåt, över den första handsken. Detta säkerställer att båda handskarna är ut och in och att alla eventuella föroreningar inte kommer i kontakt med dina oskyddade händer.
 8. Släng handskarna efter varje användning. Återanvänd dem aldrig.
 9. Tvätta händerna noggrant.
När du lämnar och återvänder till ditt hem
 1. Om det är ett sjukdomsutbrott i ditt område ska du bara lämna ditt hem för nödvändiga behov eller såsom påbjudet enligt lokala bestämmelser.
 2. Om du måste lämna ditt hem, bär ett munskydd och engångshandskar.
 3. Håll ett avstånd till andra personer på allmänna platser.
 4. Innan du går in i ditt hem igen, gör följande:
  • a. Ta av dina skor och lämna dem utomhus, eller spreja dem med ett desinfektionsmedel.
  • b. Ta av och släng munskyddet och engångshandskarna.
  • c. Använd ett nytt par handskar och desinficera alla föremål som du använde när du var ute – nycklar, kreditkort, plånboken etc.
 5. Släng handskarna.
 6. Tvätta händerna noggrant.
Sammanfattning

När du bär ett munskydd eller handskar, använd teknikerna som ges i det här häftet för att sätta på och ta av dem. Detta kommer att göra dem mer effektiva i att skydda dig från spridning av smittoämnen.Den information som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som en ersättning för en behörig läkares rekommendation. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har några frågor.


Ytterligare resurser

Ladda ner och skriv ut de här skyltarna för ditt hem och/eller för väsentlig företagsverksamhet.

Att hålla avstånd

Ett effektivt sätt att förhindra spridningen av sjukdom och infektion är att utöva social distansering.

Personlig kontakt

För allas hälsa och säkerhet, vänligen avstå från personlig kontakt med andra.

Tillvägagångssätt för att tvätta händerna

Att tvätta händerna är ett av de mest effektiva sätten att förhindra spridning av smittoämnen.

Handsprit

Handsprit används som ett komplement till handtvättning eller på en plats eller i en situation där tvål och vatten inte omedelbart finns tillgängligt.