Introduktion:
Varför förebyggande åtgärder är viktiga

Vissa sjukdomar sägs orsakas av skadliga bakterier eller virus, vilka tillsammans kallas smittoämnen. Infektioner som orsakas av smittoämnen kan vara lindriga, såsom vanlig förkylning, men andra kan vara allvarliga eller till och med livshotande, såsom influensa, matförgiftning och halsfluss.

Smittoämnen kan spridas från person till person, t.ex. genom hosta, en nysning eller en handskakning. Smittoämnen kan också överföras genom att man vidrör något som en infekterad person har rört vid, såsom en bänkskiva eller ett husdjur. Ett annat sätt som smittoämnen sprids är genom att man konsumerar infekterad mat eller dryck. Att komma i kontakt med insekter eller andra djur som infekterats kan också överföra smittoämnen.

Att sjukdom kan spridas är inte ett okänt datum. Vad som däremot kanske inte är känt är att smittöverföring kan ske under inkubationsperioden – perioden innan personen uppvisar symtom och inser att han är sjuk. Därför måste säkerhetsåtgärder finnas på plats vid alla tillfällen, för att minska risken för spridning av sjukdomar.

Att utföra de grundläggande riktlinjerna som anges i detta häfte kan förhindra att sjukdom uppstår från första början.

Allmän hälsa

Din kropp bekämpar på naturligt vis smittoämnen och gifter från omgivningen. För att ytterligare skydda och försvara din kropp mot sjukdom är följande förebyggande åtgärder till hjälp:

 1. Få gott om sömn.
 2. Ät regelbundna måltider med näringsrik föda.
 3. Motionera regelbundet.

Personlig hygien

Att upprätthålla god personlig hygien är ett effektivt sätt att förhindra smittoämnen från att sprida sig och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Tvätta händerna

 1. Tvätta händerna.
 2. Att tvätta händerna är ett av de mest effektiva sätten att förhindra spridning av smittoämnen. Tvätta händerna regelbundet och i synnerhet efter följande aktiviteter:
  1. a. När du snyter dig, hostar eller nyser
  2. b. När du använder toaletten
  3. c. Före, under och efter matberedning
  4. d. Före och efter att ha ätit
  5. e. Före och efter du tar hand om en sjuk person
  6. f. Före och efter behandling av sår
  7. g. Efter att ha handskats med skräp
  8. h. Efter att ha rört vid ett djur, dess mat eller avföring
 3. När du tvättar händerna ska du använda tvål och varmt vatten. Skrubba händerna noggrant i minst 20 sekunder och skölj sedan av dem och torka dem med en ren handduk eller lufttorka dem. Använd en handduk för att stänga av kranen.
 4. Använd handsprit.
 5. Handsprit kan användas, men det är inte en ersättning för att tvätta händerna. Det används som ett komplement till handtvättning eller i situationer där tvål och vatten inte finns tillgängligt. Använd handsprit med en alkoholhalt på minst 60 %.
 6. Begränsa hur personliga föremål delas med andra personer.
 7. För att undvika att sprida smittoämnen ska du inte dela bestick, dricksglas, koppar eller annat matporslin med andra personer. Dela inte heller handdukar, sängkläder, kammar, borstar, rakhyvlar eller andra personliga föremål med andra personer.
 8. Undvik kontakt mellan hand och ansikte.
 9. Huden fungerar som en barriär för smittoämnen, men dina ögon, din näsa och mun är mer utsatta. Tvätta händerna noga innan du rör vid ditt ansikte, äter eller dricker.
 10. Täck munnen och näsan när du hostar och nyser.
 11. Om du hostar eller nyser, gör det i en näsduk eller ditt armveck för att hindra att möjliga smittoämnen sprids genom luften.
 12. Undvik sjuka personer.
 13. Undvik kontakt med sjuka personer och insistera på att de isolerar sig från andra tills de har återhämtat sig och inte har några symtom.
 14. Undvik kontakt med husdjur och andra djur medan du är sjuk.
 15. Om en sjuk person till exempel klappar sin katt eller hund, kan han lämna smittoämnen på husdjurets päls som kan överföras till andra personer som klappar djuret senare.

Rengöring och desinficering

God hygien är en viktig del av att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids. Ett område som används av ett stort antal människor kräver frekvent rengöring och desinficering.

Smuts kan man se och torka av. Men medan rengöring av ett rum gör det fritt från smuts och andra typer av föroreningar, så kommer enbart rengöring inte att avlägsna alla smittoämnen som kan finnas på en yta.

Desinficering tar bort det som inte syns – sjukdomsalstrande mikroorganismer, såsom bakterier och virus. Så när en yta har rengjorts är det viktigt att desinficera alla ytor som vidrörs ofta, för att hålla god hygien.

Produkter som ska användas för desinficering

Sprejflaska

 1. För att desinficera en yta, använd ett vanligt desinfektionsmedel, såsom väteperoxid. Använd vilken koncentration som helst mellan 3 % (vanlig styrka för hushållsbruk) och 7,9 %.
 2. Ett annat effektivt desinfektionsmedel är etanol eller tvättsprit. Använd alkoholbaserade produkter med minst 70 % alkohol. Använd inte produkter med en alkoholhalt över 90 %, eftersom dessa kommer att avdunsta innan de dödar virus.
 3. Du kan också använda en lösning med klorin och vatten, bestående av 4 teskedar (20 ml) klorin per liter kallvatten. När du gör en blandning med klorin, kontrollera alltid klorinets utgångsdatum på behållaren för att säkerställa att det inte har överskridits.
 4. Anmärkning: Blanda aldrig klorin med något som helst annat rengöringsmedel eller någon vätska förutom vatten.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens anvisningar om hur man ska applicera desinficeringsprodukten, inklusive hur länge den ska lämnas på en yta.

Områden som ska desinficeras

 1. Rengör och desinficera gemensamma ytor som vidrörs ofta och områden där många personer uppehåller sig i ditt hem och på din arbetsplats flera gånger om dagen, beroende på hur ofta de används:

  • Områden för barn
  • Dörrhandtag
  • Trappräcken
  • Bänkskivor
  • Telefoner
  • Skrivbordsytor
  • Bord
  • Armstöd
  • Alla andra gemensamma ytor som vidrörs ofta
 2. Desinficera badrum:

  • Dörrhandtag
  • Områdena kring handfat
  • Duschar
  • Toalettstolar
 3. Om du färdas med ett fordon, desinficera följande ytor:

  • Ratten
  • Dörrhandtag
  • Alla andra ytor som vidrörs ofta

Hantering av sjukdom eller dess symtom

Om du blir sjuk eller har symtom som kan tyda på att du är sjuk, undvik kontakt med andra personer och sök lämplig medicinsk vård om så behövs.

Isolering

Isolering innebär att du avskiljer dig så att inga smittoämnen förs över till andra personer.

När du är sjuk eller misstänker att du är sjuk med en smittsam sjukdom, begränsa din kontakt med andra personer. Gå inte till ditt arbete eller ut bland allmänheten om du kan undvika det.

Hemma kan du vidta åtgärder för att bidra till att minimera risken för andra personer om du bor i en delad lägenhet:

 1. Sov i ett avskiljt rum.
 2. Använd en annan toalett än de andra i hushållet.
 3. Undvik gemensamma områden i hemmet.
 4. Undvik husdjur.
 5. Få din tvätt rengjord separat från andras tvätt.
 6. Använd engångstallrikar och engångsbestick.

Sjukdoms­utbrott
Varning

Ifall det är ett utbrott av en smittsam sjukdom i ditt område, finns det ytterligare förebyggande åtgärder som du bör ta hemma och på din arbetsplats.

Kontakt med människor

Under ett utbrott av en smittsam sjukdom ska man undvika fysisk kontakt med andra personer, vilket inkluderar följande typer av kontakt:

Att kramas
Att kramas
Att pussas/kyssas
Att pussas/kyssas
Fistbumps
Fistbumps
High-fives
High-fives
Handskakningar
Handskakningar

Social distansering

Social distansering
2 meter

Eftersom smittoämnen kan spridas genom hosta och nysningar, rekommenderas det att du under ett sjukdomsutbrott håller ett avstånd på minst två meter mellan dig själv och andra människor.

När du kommunicerar med andra, äter eller är involverad i andra sociala situationer, kommer det att hjälpa dig och andra personer att förbli friska om ni håller ett visst avstånd.

Munskydd

Munskydd kan bidra till att begränsa spridningen av smittoämnen när en sjuk person talar, hostar eller nyser. Genom att bära dessa skydd kan sjuka personer hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids till andra.

Bär ett munskydd om du är sjuk med en smittsam sjukdom eller misstänker att du är det.

Eftersom du kan vara en smittkälla utan att ens veta om det eller uppvisa några symtom, ska du alltid bära ett munskydd när du är i närheten av äldre personer eller personer med hälsoproblem, för att minska spridningen av smittoämnen.

Bär också ett munskydd om det är troligt att du kommer att komma i kontakt med smittade personer.

Ett munskydd kan fylla en annan funktion – det kan hjälpa till att hindra att du rör vid din mun eller näsa.

Om du till exempel rör vid en yta som blev nedsmittad av en sjuk person som rörde vid den innan dig, kommer du att få smittoämnen på dina händer. Om du sedan rör vid din näsa eller mun med dina händer kommer dessa smittoämnen att komma in i din kropp och infektera dig. Det här är ett av de huvudsakliga sätten som smittoämnen kan spridas på.

Så ett munskydd kan hjälpa till att förhindra infektion, eftersom du är mindre benägen att röra vid din egen mun och näsa när du bär ett.

Munskydden bör åtminstone bytas ut dagligen eller så snart de blir fuktiga eller smutsiga.

Hur man sätter på ett munskydd

 1. Innan man sätter på ett munskydd ska man tvätta händerna med tvål och vatten.
 2. Inspektera munskyddet för att kontrollera att det inte har några uppenbara revor eller hål som skulle göra det odugligt.
 3. Fastställ vilken sida av munskyddet som är framsidan. Den färgade sidan av munskyddet är den sida som ska vara vänd bort från dig.
 4. Fastställ vilken sida av munskyddet som är översidan. Om munskyddet har en styv, böjbar kant, är den avsedd att böjas efter formen av din näsa och är översidan.
 5. Om ditt munskydd har elastiska band som passar över ditt huvud, håll det på ansiktet medan du drar banden över ditt huvud för att sätta det säkert på plats.
 6. Dra botten av skyddet över munnen och hakan.
 7. Släng munskyddet efter varje användning. Återanvänd det aldrig.
 8. Tvätta händerna noggrant.

Engångshandskar

Medan du kan hålla ditt eget hem rengjort och desinficerat, så ökar risken för smitta om du går ut till affärer eller allmänna platser.

Ytor som vidrörs ofta, såsom kassadiskar och bensinpumpar, kan vara nedsmittade om en sjuk person rörde vid dem innan dig.

Att bära engångshandskar kan hjälpa till att förhindra att smittoämnen överförs. Det finns ett korrekt sätt att sätta på engångshandskar så att de är effektiva.

Hur man sätter på engångshandskar

 1. Innan man sätter på engångshandskar ska man tvätta händerna med tvål och vatten.
 2. Ta upp en handske genom att nypa tag i in- och utsidan av öppningens kant. Var noga med att beröra utsidan av handsken så lite som möjligt. För försiktigt in din andra hand i handsken.
 3. Justera inte handskens position på handen innan den andra handsken sitter på.
 4. Ta upp den andra handsken genom att nypa tag i in- och utsidan av öppningens kant och sätt på handsken enligt ovan.
 5. Kontrollera att det inte finns några synliga sprickor, revor eller hål i handskarna. Om det finns några, ta av handskarna, tvätta händerna och sätt på nya handskar.
 6. Dra båda handskarna mot din handled för att täcka så mycket av huden som möjligt och säkra handsken.
 7. Om du rör vid ditt ansikte, om det blir någon reva i en handske eller om du är det minsta osäker på om handskarna är smutsiga eller nedsmittade:
  • a. Ta omedelbart av handskarna och släng dem.
  • b. Tvätta händerna noggrant.
  • c. Sätt på ett nytt par handskar.
 8. Släng handskarna efter varje användning. Återanvänd dem aldrig.
 9. Tvätta händerna noggrant.

Extra försiktighetsåtgärder hemma och på arbetet

 1. Under ett sjukdomsutbrott ska du rengöra och desinficera gemensamma ytor som vidrörs ofta och områden där många personer uppehåller sig i ditt hem och på din arbetsplats, oftare än det vanligen görs:

  • Områden för barn
  • Dörrhandtag
  • Trappräcken
  • Bänkskivor
  • Vattenkranar
  • Telefoner
  • Skrivbordsytor
  • Bord
  • Armstöd
  • Alla andra gemensamma ytor som vidrörs ofta
 2. Se till att också desinficera saker och föremål som vidrörs ofta:

  • Personliga elektroniska enheter
  • Nycklar
  • Kreditkort
  • Surfplattor
  • Fjärrkontroller
  • Tangentbord
  • Pennor
  • Alla andra saker och föremål som vidrörs ofta
 3. Desinficera ditt badrum, kök och fordon oftare än vanligt.
 4. Hitta anvisningar om specifika desinfektionsmedel att använda för den typen av sjukdomsutbrott. Du kan behöva använda en produkt som dödar en specifik bakterie eller ett specifikt virus.

När du lämnar och återvänder till ditt hem

 1. Om det är ett sjukdomsutbrott i ditt område ska du bara lämna ditt hem för nödvändiga behov eller såsom påbjudet enligt lokala bestämmelser.
 2. Om du måste lämna ditt hem, bär ett munskydd och engångshandskar.
 3. Håll ett avstånd till andra personer på allmänna platser.
 4. Innan du går in i ditt hem igen, gör följande:

  • a. Ta av dina skor och lämna dem utomhus, eller spreja dem med ett desinfektionsmedel.
  • b. Ta av och släng munskyddet och engångshandskarna.
  • c. Använd ett nytt par handskar och desinficera alla föremål som du använde när du var ute – nycklar, kreditkort, plånboken etc.
 5. Släng handskarna.
 6. Tvätta händerna noggrant.

Att följa lokala bestämmelser
och riktlinjer

gcui_vm:healthy-booklet-local-guidelines

Om myndigheterna utfärdar lokala bestämmelser, försiktighetsåtgärder eller förfaranden för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, följ dessa medan de är gällande.

Samman­fattning

Genom att följa riktlinjerna och försiktighetsåtgärderna i detta häfte, kan du hjälpa till att förhindra sjukdomsspridning och upprätthålla en frisk omgivning.Den information som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som en ersättning för en behörig läkares rekommendation. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har några frågor.


Ordförklaringar

bakterier: mycket små organismer som består av en enda cell som bara kan ses med ett mikroskop. Bakterier finns nästan överallt, vilket inkluderar i och på människokroppen. Vissa är till hjälp, såsom bakterier som hjälper till vid matsmältning. Andra kan ha skadliga verkningar, till exempel de som ger karies eller orsakar sjukdomar.

desinfektionsmedel: en kemisk vätska som dödar bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

etanol: en typ av alkohol som är en färglös vätska med skarp lukt som har många användningsområden, bland annat att döda bakterier och en del virus.

halsfluss: en infektion i halsen som orsakas av en typ av bakterier som kallas streptokocker. Halsfluss orsakar att man får ont i halsen, får feber och känner sig svag.

hygien: åtgärder för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen för att bevara god hälsa.

inkubation: den fas i ett sjukdomsförlopp mellan tidpunkten då någon infekteras och de första symtomen på sjukdomen framträder.

isolera: helt separera någon med en sjukdom från andra personer så att sjukdomen inte sprids.

klorin: en stark kemikalie som används för rengöring, vilken dödar skadliga bakterier och smittoämnen.

matförgiftning: mag- eller tarmbesvär som orsakas av att man äter mat som innehåller skadliga bakterier.

smittsam: som kan överföras från en person till en annan, särskilt genom fysisk kontakt eller genom luften.

symtom: en förändring i kroppen som antyder att någon har en sjukdom.

tvål: ett ämne som används i syfte att tvätta eller rengöra. Det är i fast form eller flytande och ska vara tillverkat av organiska ämnen som, när de blandas med vatten, blir en lösning som sedan tar in oönskade ämnen i lösningen och gör det möjligt att spola bort dem, vilket resulterar i en ren produkt.

virus: en smittsam källa till sjukdom i kroppen som är för liten för att ses genom ett vanligt mikroskop. De kan infektera människor med vanlig förkylning eller allvarligare sjukdomar.

väteperoxid: en kemisk blandning som ser ut som vatten och används för att döda sjukdomsalstrande mikroorganismer; den används även som ett blekmedel för att göra färgen ljusare eller ta bort färgen från något.

Ytterligare resurser

Ladda ner och skriv ut de här skyltarna för ditt hem och/eller för väsentlig företagsverksamhet.

Att hålla avstånd

Ett effektivt sätt att förhindra spridningen av sjukdom och infektion är att utöva social distansering.

Personlig kontakt

För allas hälsa och säkerhet, vänligen avstå från personlig kontakt med andra.

Tillvägagångssätt för att tvätta händerna

Att tvätta händerna är ett av de mest effektiva sätten att förhindra spridning av smittoämnen.

Handsprit

Handsprit används som ett komplement till handtvättning eller på en plats eller i en situation där tvål och vatten inte omedelbart finns tillgängligt.