HUR MAN HÅLLER SIG FRISK-
DISTRIBUTION VÄRLDEN ÖVER

Scientology Volontärerna gick ut med Håll dig frisk-kampanjen på gatorna på sex kontinenter.

Team av Scientology Volontärer från varje Scientology Kyrka i världen delade ut över 5 miljoner Hur man håller sig frisk-häften – vilket gav denna viktiga information till väsentliga företag, ideella organisationer och myndigheter i mer än 200 städer.

Fotogalleriet nedan visar bara en del av de över 40 000 verksamheter och Scientology Volontärerna som hjälpte dem.